ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางเฟื่องฟ้า คำตันเมืองแพร่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ
2นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์ร้องกวางอนุสรณ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.เขต 2
3นายมานพ ดาอินวงค์ยาบหัวนาวิทยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเ