ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายรชานนท์ ชัยคำหล้าบ่อเกลือโรงเรียนแม่แตง จ.เชียงใหม่ สพม.เขต 34
2นายปรัชญา ขอดแหวนวังชิ้นวิทยาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จ.เชียงราย สพม.36
3นายโยธิน ไทยภักดิ์ห้วยม้าวิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นางประทุม กาญจนภาคินม่วงไข่พิทยาคมลาออกจากราชการ 
5นางฐิติมา ศรีจันทร์บ่อเกลือโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ
6นายสนอง ธนะภาษีวังชิ้นวิทยาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ