ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางลำดวน อินทนานนท์ม่วงไข่พิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นางสาวประภาพร อินทรรุจิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37สพป.แพร่ เขต1 สพป.แพร่ เขต 1
3นางอรัญญา ขัดเชิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 1
4นางทิพธิวา แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 1