ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประวัติ กาวีวลโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ลาออกจากราชการ 
2นางศิริญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคโรงเรียนวังชิ้นวิทยาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง สพม.35