ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37สำนักรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สำนักรัฐมนตรี กระทรวงการอ
2นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยาโรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม.เขต 34