ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุริยน สายสนองยศโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมโรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่
2นางสาวปุณยนุช ปาแสนโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 2