ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ลาออกจากราชการ 
2นางสุชาดา เรือนคำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ลาออกจากราชการ 
3นางสุพัตรา เพชระโรงเรียนนาน้อยโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กทม. สพม.เขต 2
4นางสาวภัทรวดี ยอดเรือนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5